Van harte welkom!

route

Met een glimlach naar je werk

Veiligheid. Collegialiteit. Waardering. Mooie prestaties. Persoonlijke ontwikkeling. Met hart en ziel werken. Bijdragen aan iets groters. Het zijn essentiële waarden in je werk. Heb jij dit alles, dan ga je vast en zeker met een glimlach naar je werk!

Maar vaak klopt er iets niet: samenwerking is niet altijd makkelijk. Er kan iets in de organisatie zijn dat je niet lekker zit of er is een andere reden waardoor het je niet lukt om te presteren zoals je dat graag wilt. Je raakt dan je arbeidsvreugde kwijt en je gaat misschien gefrustreerd of uitgeblust naar huis.

In dat geval helpen we je als persoon en als professional sterker te worden. We helpen je je kracht weer te vinden, obstakels in jezelf en je werk te overwinnen. We willen je helpen om jouw glimlach weer terug te vinden in je werk.

Waar ben je nu?

Je bent op de site van Amersfoort Supervisie, een praktijk voor supervisie waar we met passie en deskundigheid werken aan het tot bloei brengen van (aankomende) professionals. Ons team kenmerkt zich door oprechte interesse in mensen, de wil om te blijven leren en de drive om de wereld mooier te maken.  

Voor wie zijn we er?

Onze missie is professionals tot bloei brengen door hen te helpen zichzelf te zijn in het werk en de eigen passie en professie met elkaar te verbinden. We willen professionals stimuleren om de wereld mooier te maken, niet per sé door grootse veranderingen in te zetten of heldendaden te verrichten, maar door zichzelf het hart en ziel en met alle deskundigheid te kunnen geven aan het werk. 

Amersfoort Supervisie is er voor (aankomende) professionals die samenwerken in een team, die werken met cliënten of die leiding geven. Supervisie is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden, politiemensen, adviseurs, maatschappelijk werkers, kerkelijk werkers, jeugdleiders, leraren, verpleegkundigen en artsen.

Amersfoort Supervisie is er voor jou als je moeite hebt om je persoonlijkheid in je werk en in je werkomgeving op een goede manier in te zetten. We helpen je om een goede verbinding te leggen tussen je persoonlijkheid, je professionele rol en de organisatiekaders van je werk.

Wat doen we?

Amersfoort Supervisie, de naam zegt het al, werkt met supervisie als methode. Dit is een intensief leertraject, onder leiding van een supervisor, waar uitgebreid wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft in zijn of haar werk.  

De basis van supervisie is reflectie. De supervisant (de professional die supervisie krijgt) bepaalt welke situatie en welke leervragen er aan de orde komen. Zij/ hij reflecteert hierop, waarbij de supervisor steeds vragen stelt over het denken, voelen, willen en handelen. Supervisanten komen zo tot een constructief gesprek met zichzelf en krijgen een helder beeld van het gebeurde. Zij ontdekken waar de leervragen raken in eigen de persoonlijkheid en leren de kern van hun moeite onder ogen zien.

Vandaar vinden zij (met hulp van de supervisor) mogelijkheden voor de weg vooruit. Alternatieven voor het handelen worden ontworpen en uitgeprobeerd. Op de ervaringen met het uitproberen wordt in de volgende sessie weer gereflecteerd.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van supervisie zijn duurzaam. Doordat je ontdekt waar leervragen je echt raken en je de kern van je moeite onder ogen ziet, merk je dat je meer bij jezelf komt.

Doordat je nieuw handelen ontwerpt en uitprobeert, hierop reflecteert en steeds een stapje verder gaat, ontwikkel je je vaardigheden, je zelfverzekerdheid en je lerend vermogen. Dat maakt dat je beter jezelf kunt zijn in je werk, dat je je passie en professionaliteit goed met elkaar kunt verbinden en dat je inderdaad met een glimlach naar je werk gaat.

Hoe stap je in?

Ben je geïnteresseerd, verdiep je dan in Dit zijn wij, Ons team en Dit zijn de kaders. Het is belangrijk dat je goed begrijpt waar je in stapt. Klikt dit allemaal goed, ga dan naar: Zo stap je in. Je bent van harte welkom!