Dit zijn de kaders

Positionering

Supervisie geschiedt uitsluitend op verzoek van de supervisant. De supervisant bepaalt de leervragen. Zij/ hij reflecteert hierop, de supervisor begeleidt. Dit is een intensief proces, waarbij de supervisant een beter zicht krijg op de leervraag en hoe deze raakt aan de eigen persoonlijkheid en de professionele rol.

De supervisant zoekt, onder begeleiding, antwoorden op de leervraag: mogelijkheden voor de weg vooruit. Alternatieven voor het handelen worden ontworpen en in of na de sessies uitgeprobeerd. Steeds wordt besproken wat de leeropbrengst is. Dit proces vraagt van de supervisant een proactieve houding, de wil om te leren en de moed om met zichzelf in gesprek zijn.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken en het ingebrachte materiaal dragen een vertrouwelijk karakter. Er vindt door de supervisor geen verslaglegging of beoordeling naar derden plaats. De supervisor verplicht zich tot strikte geheimhouding. Zij / hij acht zich gehouden aan de beroepscode voor supervisoren van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. Bij klachten kan een supervisant een beroep doen op het College van Beroep en Tuchtzaken van de LVSC (zie: www.lvsc.eu).

Aan de slag

De eerste sessie start met een kennismaking en een uitgebreide bespreking van de leerdoelen. De supervisant en supervisor krijgt een goede indruk van elkaar en bespreken of er voldoende klik is. Na deze eerste sessie kan het traject binnen 7 dagen kosteloos gstopt worden.

De supervisant schrijft na iedere sessie een verslag met daarin een reflectie op die sessie en een werkervaring, die als leermateriaal dient in de volgende sessie. De supervisor ontvangt beide uiterlijk drie werkdagen voor volgende sessie. De supervisor bereidt zich hiermee voor op de volgende sessie.

Kosten

In de kosten zijn opgenomen: de sessies zelf, de voorbereiding en uitwerking daarvan en de werklocatie en -materialen. Studenten krijgen 30% korting.

Supervisie

De kosten zijn berekend op een traject van 10 sessies. De betaling van het geheel is in één keer binnen 14 dagen na de derde sessie. Binnen 7 dagen na de derde sessie kan het traject kosteloos gestopt worden, de eerste sessies hoeven dan niet betaald te worden.

Supervisie

Werkenden
per 10 sessies
(pp)
Studenten
per 10 sessies
(pp)
Individueel
(ca. 60 min )
890 625
Twee supervisanten
(ca. 100 min, 1 inbreng)
720 505
Drie supervisanten
(ca. 120 min, 2 inbrengen)
590 415
Vier supervisanten
( ca. 140 min, 2 inbrengen)
520 365
* Eventuele reiskosten: 40 cent/kilometer.

Coaching

Individueel, duo, trio: de eerste sessie is een beknopte intake. Wanneer deze niet bevalt, is deze kosteloos zonder verdere verplichting. Na iedere sessie kan gestopt worden. De betaling is per sessie binnen 14 dagen na de sessie.

Coaching Werkenden Studenten
Individueel, duo, trio
(per uur )
110 75
Teamsessie *
(per dagdeel)
390 275
Teamsessie *
(per dag)
750525
* Eventuele reiskosten: 40 cent/kilometer.

Sessie verplaatsen

Een sessie verplaatsen kan tot 72 uur voor de volgende sessie.

Contract

Bij aanvang van de eerste sessie wordt het supervisiecontract ondertekend. Dit supervisiecontract kun je hier downloaden. Supervisiecontract